Demo

OKNÁ PRE ŽILINU A DOMY V OKOLÍ ŽILINY

Staviate v Žiline alebo bývate žilinskom kraji? Plánujete si postaviť nový dom alebo rekonštrujete starý dom a meníte okná? Vypýtajte si nacenenie nových eurookien do svojho domu. Pošleme vám cenovú ponuku na drevené okná.

  Pozrieť realizácie...         Chcem kalkuláciu...         Chcem telefonovať... 0908 401 490

Montáž okien a dverí

"Montáž je minimálne tak dôležitá ako samotný výrobok.
Vieme ako na to..."

Náš profesionálny tím pracovníkov je zárukou dokonalej a bezproblémovej montáže. Teoretické a praktické vedomosti máme podložené...


Montáž okien a dverí

Všetky dôležité informácie o montáži okien a dverí nájdete tu...

Dnes je už samozrejmosťou montáž podľa normy STN 73 3134. Miestom, ktoré je dnes vystavené energetickej strate najviac je práve okno s jedným nepatrným detailom - pripojovacia špára. Nami používaný systém illbruck i3 je montážna fólia určená pre utesnenie interiérovej a exteriérovej strany pripojovacej špáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priepustnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Z exteriéru páska chráni aplikovanú PUR penu proti UV a poveternostným vplyvom, utesňuje pripojovaciu špáru, aby nám neunikalo teplo.

Alternatívou je montáž bez PUR peny pomocou špeciálnej komprimovanej pásky, kde nie sú okenné fólie nutné, keďže táto páska je už UV stabilná a bezriziková oproti PUR pene.

Prečo "použiť pásky"?

Problém s konvenčným spôsobom montáže - osadenie pomocou kotviacich plechov a izolačnej PUR peny je ten, že samotná pena nie je UV stabilná. Okrem toho ak príjme z prostredia vlhkosť, výrazne stráca na svojich izolačných vlastnostiach. Toto je problém u všetkých izolantov vo všeobecnosti.

Takto by mala vyzerať správna montáž okien

Ako je na detaile vidieť, nami vykonaná montáž v zmysle normy znamená okno osadené izolačnou PUR penou. Z exteriérovej a interiérovej strany je použitý systém illbruck i3 pre zachovanie výnimočných vlastností montážnej peny. Z exteriéru chráni montážna páska aplikovanú PUR penu proti UV a poveternosti, utesňuje pripojovaciu špáru, aby neunikalo teplo.

Alternatívou tejto montáže je montáž bez PUR peny, pomocou špeciálnej komprimovanej pásky illbruck, kde nie sú okenné fólie nutné, keďže táto páska je už UV stabilná a bezriziková oproti PUR pene.

Predsadená montáž

Stimulom pre vykonávanie predsadených montáži je sprísňujúce sa pasívne a nízkoenergetické štandardy. Predsadená montáž v jednoduchosti znamená inštaláciu okna do priestoru fasádnej izolácie. My vo firme DREVAR využivame systém predsadenej montáže illbruck, ktorý je založený na komponentovom princípe a ako jediný spĺňa najvyššie nároky zo strany legislatívy, investorov a výrobcov.

Komponenty predsadenej montáže illbruck

Nosný profil PR007. Je ľahký, ľahko rezateľný a dostatočne nosný pre uloženie hmotnosti okna. Fixácia sa vykonáva kombináciou lepenia extrémne výkonným lepidlom SP340 a poistného kotvenia. Takýto spoj má únosnosť min. 200kg na bežný meter.

Okno je následne upevnené do rámu. Spolu s profilom PR008 (zatepľovací profi) prináša výborné tepelnoizolačné vlastnosti detailu.


Desatoro pravidiel montáže okien podľa združenia SLOVENERGOOKNO

 1. Okno alebo dvere musia byť upevnené v stavebnom otvore mechanickými prostriedkami. Peny, lepidlá a podobné materiály ako upevňovacie prostriedky nie sú povolené. Vzdialenosť upevňovacích prostriedkov a ich umiestnenie stanovuje STN 73 3134.
 2. Počas montáže sa ubezpečte či tesniace materiály sú suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia!
 3. Pri voľbe upevňovacích prostriedkov je nutné vziať do úvahy umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí. Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenie stĺpikov a priečnikov, teda vodorovných a zvislých deliacich prvkov, a dodržať minimálne odstupy od nich. Nedodržaním týchto odstupov dochádza k nepredpokladanému priebehu vnútorných síl v rámoch, vzniku pnutí a deformáciám. Následkom je nepriliehanie rámu krídla k rámu okna, čím dochádza k nedoliehaniu vnútorných tesnení v profiloch, k netesnostiam, infiltrácii chladného vzduchu a prieniku hnaného dažďa.
 4. Usporiadanie vrstiev v špáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) smerom von! Ochranné opatrenia sú potrebné aj zvonka. Montážnu penu alebo iný izolačný materiál v pripojovacej špáre okna je nutné chrániť aj zvonka! Zvlhčenie izolačného materiálu o 5% zníži jeho tepelnotechnické vlastnosti o 50%! Platí princíp: Zvnútra tesnejšie ako zvonka!
 5. Použitá izolačná (plniaca) pena musí vyplniť celú špáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou! Ak tepelná izolácia nevypĺňa špáru ostenia a nadpražia po celej šírke a dĺžke, resp. obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu, čo priamo vedie ku kondenzácii. Veľkosť pripojovacej špáry závisí od rozmeru okna a materiálu profilu. Určuje ju STN 73 3134.
 6. Pravidlá vyžadujú: Uzavretie pripojovacích špár vo vonkajšom plášti budovy musí zodpovedať stavu techniky a musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie.
 7. Oblasti rohov exteriérových strán parapetov musia byť hydroizolačne utesnené, aby nedošlo k nasiaknutiu tepelnej izolácie pod vonkajšou parapetnou doskou.
 8. Treba dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérovej strany parapetu pod vonkajšou parapetnou doskou a zároveň zamedziť prieniku vodnej pary do detailu z interiéru.
 9. Ako kontaktný materiál sa na tesniacu penu nikdy nepoužije omietka!alebo:Paropriepustná omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.
 10. Styky a spoje musia byť utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou, odolávajúce vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám.
 11. Realizácia montáže okien našimi pracovníkmi

Drevohliníkové okná v ostatných krajoch Slovenska

Pokiaľ ste z Nitry a Nitrianskeho kraja a hľadáte drevo-hliníkové okná pozrite si drevohliníkové okná v Nitre. V prípade Trnavy a Trnavského kraja si objednávajte na webe drevohliníkové okná Trnava. Všetci z Bratislavského kraja a Bratislavy si ceny drevohliníkových okien môžu vyžiadať na drevohliníkových oknách Bratislava.

Drevohliníkové okná v Žiline, eurookná v žilinskom kraji

Hľadáte drevohliníkové okná v žilinskom kraji a v niektorom z okresov ako sú Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina?
Rozhodujete sa aké drevo-hliníkové okná alebo eurookná použijete na svojom novom dome? Opravujete starý dom a vymieňate na ňom okná? Pri rozhodovaní vám určite pomôže konzultácia a správne nacenenie drevohliníkových okien, drevených okien, alebo HS portálu.

  Pozrieť realizácie...         Chcem kalkuláciu...         Chcem telefonovať... 0908 401 490